Om

Grundejerforeningen Klintsø

- i det skønne Odsherred

Om Grundejerforeningen Klintsø


Grundejerforeningenen er oprettet den 28. april 1966, og ligger i Klint, som en del af det skønne Odsherred i Nordvestsjælland. Tæt på skov og strand og omgivet af den skønneste natur, som man kun kan holde endnu mere af, jo oftere man er der.


Klint ligger 6 km fra Nykøbing Sj, 12 km fra Rørvig, hvor færgen sejler til Hundested, og 24 km fra ruten Odden - Århus/Ebeltoft.


Grundejerforeningen ligger få hundrede meter fra stranden og består af 65 sommerhusparceller. Mod syd vender den ud mod skønne åbne markarealer. Klint Sø er oprindelig tørlagt og anvendt til landbrug. Læs historien om Klint Sø her.


Klint er fyldt med minder fra fortiden, og du finder et landskab, som istiden har haft stor indflydelse på. Klintebjerg er en morænebakke, som er dannet af jord og løse klippestykker efterladt af en gletscher. Bjerget ligger ud til Kattegat og her kan du nyde en skøn udsigt - og ikke mindst flotte solnedgange.


Kystlinjen er varieret og rummer rigtig mange gode fiskepladser. Du finder både sand og sten på strandene, og hvor der er sten er der oftest også en badebro i sommerperioden. I Klint finder du også en lille havn, som primært benyttes af det lokale bådelaug til mindre joller og fiskeri.


Kør langsomt

Grundejerforeningens veje holdes af grundejerne selv. Og det er vigtigt, at vi passer på dem og ikke kører stærkere end at man kan nå at bremse for et barn, et rådyr, en hare eller en hund.


20 km i timen er den maksimale hastighed på vores veje - og det svarer til at du lader bilen rulle i 2. gear.


Beskæring af vejbeplantning

Der er klare regler for hvordan vejbeplantningen skal vedligeholdes, så de store kommunale køretøjer uhindret kan færdes på vejene i grundejerforeningen. Det er den enkelte grundejers ansvar, at holde den beplantning der vender ud mod offentlig vej. Hvis dette ikke efterleves kan kommunen vælge at foretage beskæringen på grundejerens regning.

Se en beskæringsvejledning.


Postkasser skal have nummer og navn

Postmesteren gør os opmærksom på, at vores postkasser skal være påført både nummer og navn. I bedes derfor sørge for at bringe det i orden - hvis det ikke allerede er tilfældet.


Postkasser skal være forsynet med et navneskilt, så postbuddet kan se navnene på alle postmodtagere på adressen.


Fra 1. januar 2012 skal postkasser være opsat i skel.


Elektriske haveredskaber

Vis hensyn når du ordner dit hus og din have. Du skal selvfølgelig have lov til at benytte dine elektriske haveredskaber eller andet værktøj, men vis hensyn til dine naboer, som måske er taget i sommerhus for at slappe af og nyde freden og roen.


Motordrevne haveredskaber (græsslåmaskiner, motorsave o. lign.) må søn- og helligdage kun anvendes i tidsrummet kl. 9.00 – 12.00 og på hverdage kun i tidsrummet kl. 9.00 – 18.00.


Solnedgang fra Klintebjerg

Lyset - Havet - Stranden

En gåtur langs havet i april. Solnedgang på en sommeraften. Sandslotte og børnelatter i juli eller mågeskrig og rullende bølger i oktober. Her glemmer du tiden. De bedste strande finder du i Nyrup Bugt og langs Sejerø Bugt. Odsherred har 6 Blå Flag-strande.

Oversigt over badestrande i Odsherred

Klintsø Stranden - badevandsprofilMartinus Center

Her grundlagde Martinus i 1935 en feriekoloni, som gennem årene har udviklet sig til et moderne kursuscenter med foredragssal, kursuslokaler, vegetarisk restaurant, kursistboliger og campingplads.


Centret tilbyder intensiv undervisning og studier og er samtidig en fredelig oase for åndeligt søgende. Man kan deltage i kurser, høre foredrag og via selvstudier fordybe sig i det verdensbillede, som Martinus har beskrevet i sit samlede forfatterskab.


Vil du vide mere om Martinus og hvad han har arbejdet med og for igennem rigtig mange år, så læse mere på deres hjemmeside, eller deltag i et af deres foredrag. Læs mere op Program 2016.


Klintsøgaard Idrætsefterskole

Idrætsefterskolen Klintsøgaard bygger på et humanistisk menneskesyn. De ønsker at medvirke til, at eleverne udvikler sig til aktive og demokratiske mennesker. Gennem dialog, åbenhed og tolerance skaber de rammer for, at eleverne bidrager til at opbygge et fællesskab, der bygger på ligeværd og medansvar.


På skolen vægtes såvel de sociale som de faglige kvaliteter højt. Skolens boglige undervisning sigter mod at forberede eleverne på de krav, der stilles på en ungdomsuddannelse.CVR-nr: 37359017

 

 

Generalforsamling '20


*** Generalforsamlingen er foreløbig aflyst/udskudt pga. Corona ***

- læs mere under punktet "Nyheder"


Indkaldelse til Generalforsamling 2020


Besøget fra "Bo trygt" er også aflyst, men vi forsøger at lave en ny aftale.


I forlængelse af den kommende generalforsamling vil bestyrelsen i år invitere en repræsentant fra Nabohjælp (“Bo trygt”) til at tale om indbrudsforebyggende indsatser, som vi selv kan udføre og forhåbentlig alle drage nytte af.


Bilag:


Seneste referater fra generalforsamlinger

Her finder du referater fra foreningens generalforsamlinger de sidste fem år:

 

 

Aktuelt budget & Seneste regnskaber

Her finder du det aktuelle budget for foreningen, samt godkendte regnskaber for de sidste fem regnskabsår:

 

 

Kontingent

Medlemskontingent i Grundejerforeningen Klintsø koster 450 kroner om året.

 

Kontingentet kan indbetales på foreningens konto i Sparekassen Sjælland (regnr 0520 kontonr 586930) senest den 31. marts.


Vedtægter

De pr. 28. april 2019 gældende vedtægter i Grundejerforeningen Klintsø.

Her kan du læse om de regler der gælder i Grundejerforeningen Klintsø. Vedtægterne er godkendt på en generalforsamling, og nye vedtægter kan kun vedtages af foreningens medlemmer.

 

Dræn & fibernet

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du se hvor grundejerforeningens dræn og fibernet er placeret.

 

Lokalplaner

Her kan du læse om de lokalplaner der er gældende i og omkring Klint.

 

Pumpelaug

Her er oversigten over Klintsø Dige og Pumpelaug.

 

Persondata

Grundejerforeningen Klintsø er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem gør brug af foreningen og de medlemsaktiviteter som tilbydes.

Vi tilstræber, at du føler dig tryg ved foreningens brug af dine personoplysninger som bruges i forbindelse med dit medlemskab. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til foreningens regler for medlemskab og gældende lovgivning.

Læs om det her

 

Historien om Klint Sø

Kender du historien om Klint Sø? Faktisk ligger vores sommerhuse på bunden af søen, og søen har faktisk "levet" en omtumlet tilværelse med mange ejere.

 

Egnens historie

I anledning af grundejerforeningens 25 års jubilæum blev der forfattet et skrift om områdets historie, lidt anekdoter om grundejerforeningens opståen.

 

Bøgerne om Klint

Bøgerne "Om Klint" og "Mere om Klint" er skrevet af Svend Erik Klint Jensen. De beskriver historier fra lokalområdet og  sjove anekdoter fra Klint. Bøgerne har tidligere kunne købes på bibliotektet i Nykøbing Sj.

Copyright Grundejerforeningen Klintsø © All Rights Reserved